Billig Personforsikring

Privacy Policy

www.personforsikringer.no eies av TESTERNE AS. Denne nettsiden er en nettjeneste som tilbyr deg å sjekke hvilke priser du kan få på forsikringer fra eksterne ledende skadeforsikringsselskap, samt en behovsanalyse fra eksterne godkjente forsikringsrådgivere. Tjenesten er både uforpliktende og gratis. Vi er ikke et forsikringsselskap og tilbyr heller ikke egne forsikringer. Vi innhenter opplysninger om forskjellige forsikringsselskap og deres forsikringsprodukter og videresender brukerdataen (pristilbudsforespørsel) som du måtte fylle ut i skjema (link) til anerkjente og godkjente forsikringsselskap. TESTERNE AS påtar seg ingen form for ansvar for den informasjon eller de opplysninger som kan forekomme på eksterne sider som blir linket til fra oss. Alle forsikringsprodukter og eksterne forsikringsselskap er og opptrer i henhold til myndighetenes krav. Forsikring er underlagt meget streng regulering og kontroll fra myndighetene.

TESTERNE AS garanterer ikke at innholdet på web-siden (www.personforsikringer.no) er fullstendig eller korrekt. Bruk av materialet skjer på egen risiko. TESTERNE AS tar ikke på noen måte ansvar for tap eller skader som kan oppstå som følge av anvendelse av web-siden.

Informasjon om cookies

Ifølge Personopplysningsloven skal alle som besøker en webside med cookies informeres om at websiden inneholder cookies, hva disse benyttes til og hvordan cookies kan unngås. Denne siden (www.personforsikringer.no) inneholder ikke cookies. Hvis du ikke aksepterer å benytte cookies, kan du deaktivere disse i din browsers (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Netscape etc.) sikkerhetsinnstillinger.

Ansvarsfraskrivelse

Vi gjør oppmerksom på at vi ikke er et forsikringsselskap, heller ikke forsikringstilbyder. Denne nettsiden er en nettjeneste som tilbyr deg å uforpliktende og gratis sjekke hvilke priser du kan få på forsikringer fra eksterne forsikringsselskap, samt en behovsanalyse fra eksterne godkjente forsikringsrådgivere. Vi forsøker å holde informasjon om de forskjellige produkter og selskaper oppdatert til enhver tid, men vi kan ikke gi noen garanti for dette. Informasjon på denne siden skal ikke betraktes som forsikringsrådgivning. Vi garanterer ikke at innhold på denne web-siden er korrekt. TESTERNE AS tar ikke på noen måte ansvar for tap eller skader som kan oppstå som følge av anvendelse av web-siden.

Vennligst fyll inn ditt telefonnummer
Få tilbud på personforsikring:
Jeg ønsker tilbud på disse forsikringene:
Uføreforsikring
Livsforsikring
Sykdomsforsikring
Andre: