Billig Personforsikring

Ofte stilte spørsmål

Hva er personforsikringer?

Personforsikringer hjelper deg i din, og eventuelt din families økonomiske hverdag ved sykdom, skade eller død. Det finnes flere typer personforsikringer som for eksempel barneforsikring, ulykkesforsikring, helseforsikring, uføreforsikring, seniorforsikring og livsforsikring. For å finne ut hva forsikringer koster, om du kan spare penger på forsikringer og eventuelt ditt forsikringsbehov kan du bruke noen sekunder på å fylle ut vårt enkle skjema.

Hva er Personforsikringer.no?

Personforsikringer.no er en forbrukernettjeneste som tilbyr deg gratis, uforpliktende og personlig forsikringsrådgivning med pristilbud fra erfarne forsikringsrådgivere. Målet er at du og eventuelt dine nærmeste skal få de beste personforsikringene til den beste prisen.

Hvordan få prisavslag på personforsikring?

Det er flere måter som gir prisavslag på personforsikringer, noe du kan lese mer om på Personforsikringer.no. Kort forklart kan forsikringstilbud via Personforsikriner.no gi deg billigere forsikringer. Samlerabatt, som betyr at du har flere forsikringer hos samme forsikringsselskap gir også rabatter.

Hvordan vet jeg hvilke personforsikringer jeg burde ha?

Din situasjon avgjør hvilke personforsikringer du har behov for. Hvis du bruker 20 sekunder og fyller ut et enkelt skjema på Personforsikringer.no så får du gratis og uforpliktende hjelp til å finne ut av dine behov, ved hjelp av en behovsanalyse. Din familiesituasjon, inntekt, gjeldssituasjon, alder og ønsker er noen av de viktigste faktorene som avgjør hvilke personforsikring(er) du kan ha behov for.

Hva er barneforsikring?

Flere og flere norske familier velger å kjøpe barneforsikring, i 2010 hadde over 500 000 gjort nettopp dette. Barneforskningen du velger bør gi erstatning ved sykdom, uførhet og ulykke, og bør gi dekning på behandlingsutgifter og såkalt økonomisk førstehjelp. Du bør altså velge en barneforsikring som dekker sykdom, ulykke og uførhet. Som regel kan det være lurt å kjøpe barneforsikringen med best dekning. Vilkårene og dekningsgrad varierer mye etter hvilket forsikringsselskap som tilbyr barneforsikringen, dermed er det lurt å lese vilkårene nøye. Du kan lese mer om barneforsikring på Personforsikringer.no.

Hva er uføreforsikring?

Uføreforsikring skal bidra til å gjøre gapet mellom tidligere inntekt og uførepensjon som utbetales av NAV mindre. Dermed skal uføreforsikring hjelpe deg i din økonomiske hverdag hvis du blir delvis eller helt arbeidsufør. Du kan lese mer om uføreforsikring på Personforsikringer.no.

Hva er livsforsikring?

Livsforsikring er en privat forsikring som hjelper den økonomiske hverdagen til de etterlatte, ved at forsikringen bidrar til å erstatte økonomiske tap ved død som følge av ulykke eller sykdom. Du kan lese mer om livsforsikring på Personforsikringer.no.

Hva er forsikring med ekstra dekning?

Et forsikringsselskap tilbyr forsikringsprodukter til befolkningen. De gir rett og slett alle oss muligheten til å «kjøpe oss fri fra en del risiko». Mens de fleste selskapene tjener penger på dette, minsker vi som kunder de økonomiske negative konsekvensene ved skade, altså er det ofte en vinn-vinn situasjon. Men det skal sies at det ikke alltid er like enkelt å hevde sin rett ovenfor forsikringsselskapene (se råd for dette). Selskapene blir kontrollert av norske myndigheter.

Er forsikringer dyrt?

Svaret på dette spørsmålet avhenger kanskje av øynene som ser. Men relativt sett, sammenlignet med kostnadene som påløper samt den økonomiske usikkerheten som skader og sykdom på deg og dine medfører, så er kostnadene du må betale i året for personforsikring lave. Det betyr ikke at du ikke burde finne de beste personforsikringene til best mulig pris, noe vi gjerne vil forsøke å hjelpe deg med uten at det medfører kostnader.

Er det behov for personforsikringer?

Hvis du bruker 20 sekunder på å fylle ut dette skjema så får du hvis du ønsker en personlig behovsanalyse av hvilke forsikringer som passer best for deg. Hvilke personforsikringer du har behov for avhenger av din livssituasjon.

Hva betyr å være dekket (med forsikring)?

Å være dekket betyr når, hvor, for hvem og til hvilken grad forsikringen gjelder.
Vennligst fyll inn ditt telefonnummer
Få tilbud på personforsikring:
Jeg ønsker tilbud på disse forsikringene:
Uføreforsikring
Livsforsikring
Sykdomsforsikring
Andre: